Dodawanie ankiety - demo


Przekonaj się jak łatwo dodać ankietę i przeprowadzić własne badanie ankietowe w panelu płatnych respondentów Answeo.

Formularz edycji ustawień ankiety pozwala dodać link do Twojej ankiety, nadać jej tytuł i opis, wybrać grupę docelową badania, określić pytania kwalifikujące (screen out) oraz ustalić koszty związane z realizacją badania.
W pierwszym kroku należy podać link oraz podstwowe informacje dotyczące ankiety
Następnie można określić ogólny zarys grupy docelowej naszego badania
W razie potrzeby możemy kwalifikować do badania zadając dodatkowe pytania
W ostatnim kroku ustalamy kwotę jaką chcemy zapłacić respondentowi za ukończony arkusz odpowiedzi
A tak będą widzieć Twoją ankietę respondenci w panelu Answeo* Demo nie zawiera pełnej funkcjonalności i ze względu na ustawiczny rozwój serwisu może różnić się od aktualnego stanu.