Προσθήκη έρευνας - demo


Δες πόσο εύκολο είναι να ανεβάσεις μία έρευνα και να πραγματοποιήσης τη δική σου έρευνα ερωτηματολογίου στην ομάδα συμμετεχόντων του Answeo.

Ο επεξεργαστής ρυθμίσεων έρευνας επιτρέπει την προσθήκη συνδέσμου στην έρευνά σου, επιλογή τίτλου και περιγραφής, επιλογή ομάδας στόχου, ορισμό ερωτήσεων πιστοποίησης (screen out) καθώς και τον ορισμό του κόστους πραγματοποίησης ερευνών.
In the first step, provide the link and basic information about the survey
Then you can determine the general outline of the target group of your study
If necessary, you can qualify for the survey by asking additional questions
In the last step, you can set the amount you want to pay the respondent for the completed answer sheet
Έτσι θα εμφανίζεται η έρευνά σου στους συμμετέχοντες του Answeo:* Η έκδοση demo δεν περιέχει την πλήρη λειτουργικότητα του προγράμματος και λόγω της συνεχούς εξέλιξης του μπορεί να διαφέρει από την πραγματική του κατάσταση.