Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων

Φύλο

Ηλικία

Γλώσσα

Τόπος διαμονής